Byregionprogrammet illustrasjon

Kulturhuset Banken 25.november

Andre samling i byregionprogrammet

Rundt 50 politikere, byråkrater, forskere, næringliv og andre samfunnsengasjerte deltok på andre samling i byregionprogrammet for Lillehammer og Gudbrandsdalen.
2014-10-31
Hallvard Grotli innleder

Samling Ringebu 28. august 2014

Hvordan kan Lillehammer styrke Gudbrandsdalen?
Hvordan kan Gudbrandsdalen styrke Lillehammer?
Hvordan kan byen og dalen bidra til å styrke innlandet?

Dette var hovedspørsmålene som ble stilt i arbeidsmøtet som samlet 60 personer fra kommuner, regionråd go næringsliv i
Kaupanger, Ringebu. Her er innlegg og presentasjoner fra dagen, og en oppsummering av gruppearbeid mm.
2014-09-03