Visjon5

ATP-samling 8. juni 2015

Det ble gjennomført idéverksted/samling 8. juni 2015. Hovedtema på samlingen var «Langsiktige areal- og transportløsninger for Lillehammer».
2015-09-30
Tegning med teksten Lillehammer - byutvikling mot 2044

Areal- og transportløsninger for Lillehammer

Mål og muligheter

Den andre dialog- og kunnskapssamlingen om langsiktige areal- og transportløsninger for Lillehammerfant sted i Kulturhuset Banken 22. oktober. Nærmere 100 personer deltok på samlingen.
2014-10-16

Januar-samlingen

Første samling var 29.1.2014.  Her er innledninger og oppsummering av fra gruppearbeidene:

2014-02-18