Lillehammer_sommerbilde_ Lysgårdsbakken

Sammen mot narkotika

Representanter fra Lillehammer kommune og Gudbrandsdal politidistrikt holdt 7. april et ekstraordinært politiråd i forbindelse med den omfattende narkotikasaken sist uke. 60 personer ble siktet, og 40 av dem skal være unge lillehamringer. Rådet ønsker å styrke samarbeidet om forebyggende arbeid.

Representanter fra både kommune og politi orienterte hverandre gjensidig i denne saken. 

Forebygging
Politirådet har felles mål om å ha stort fokus på forebyggende samarbeid, og den forholdsvis nyopprettede stillingen som SLT-koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) får her en sentral rolle. Koordinatoren skal sørge for å samordne tiltak mellom politi og kommune, tenke helhetlig og jobbe forebyggende både mot individer og grupper i miljøet.
Nær halvparten av norske kommuner har per i dag denne type stilling.