Representanter fra både kommune og politi orienterte hverandre gjensidig i denne saken. 

Forebygging
Politirådet har felles mål om å ha stort fokus på forebyggende samarbeid, og den forholdsvis nyopprettede stillingen som SLT-koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) får her en sentral rolle. Koordinatoren skal sørge for å samordne tiltak mellom politi og kommune, tenke helhetlig og jobbe forebyggende både mot individer og grupper i miljøet.
Nær halvparten av norske kommuner har per i dag denne type stilling.