Du er velkommen til å lytte til disse ettertenksomme tekstene på Villa Utsikten
tirsdag 28. april klokka 18.00.

Det er gratis inngang og enkel servering. Velkommen!