Sektor for oppvekst, utdanning og kultur

Sektorsjef er Terje Næss.