Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Servering

Tjenester – Servering ikon

Nyheter og kunngjøringer – Servering ikon

Kontroll

Bevillingshaver er  ansvarlig for salg og skjenking. Kommunen foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber og arrangementer, for å kontrollere at alkoholomsetningen er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Målet med kontroller er at Lillehammer skal være en trygg kommune, med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene, og samtidig ivareta alkoholloven og gjeldende retningslinjer i alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020.

Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessige etter en vurdering av de lokale forhold.

Kontrollene kan også bestå av:

 • Vandelsvurdering i driftsperioden
 • Salgskontroller på salgssteder og skjenkekontroller på skjenkesteder
 • Gjennomgang av nettsider og sosiale medier med tanke på alkoholreklame
2018-03-15

Omsetnings- og bevillingsgebyr

Alle som har en fast salgs- eller skjenkebevilling skal hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret beregnes etter omsetning av liter alkohol ved salg eller skjenking.

2018-03-15

Ansvarlig Vertskap, kunnskaps- og etablererprøven

Det stilles krav til personer som søker om serverings- eller skjenkebevilling.

For å få serveringsbevilling må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet, jf. serveringsloven § 5.

For å få skjenkebevilling eller salgsbevilling må styrer og stedfortreder for bevillingen ha bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivning, jf. alkoholloven § 1-7c tredje ledd.

I Lillehammer kommune må i tillegg styrer og stedfortreder for skjenkebevilling ha bestått e-læringsprøven Ansvarlig Vertskap utarbeidet av Helsedirektoratet

2018-03-15

Salgsbevilling

 • Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.
 • En salgsbevilling gjelder for salg og utlevering av drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1).
 • Salgsbevilling kan gis til person eller selskap som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. Søknad om salgsbevilling behandles etter bestemmelsene i alkoholloven.
 • I Lillehammer kommune kan matvareforretninger som har et assortert vareutvalg (1000 vareartikler), og som tilsvarer en dagligvareforretning, innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.
 • Bryggerier og mikrobryggerier kan innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 fra egen produksjon. 
 • Det forutsettes at det foreligger tilvirkningsbevilling, jf. alkoholloven § 6-1.
 • Salgsbevilling og en eventuell skjenkebevilling kan ikke utøves i samme lokale.  Et salgssted skal være fysisk adskilt fra et eventuelt skjenkested.

 

2018-03-15

Serveringsbevilling

Alle steder som serverer mat og/eller drikke må ha serveringsbevilling.

Hvis du planlegger å starte et sted med servering av mat og/eller drikke, må du søke kommunen om serveringsbevilling. Hvis det skal serveres alkoholholdig drikke må du i tillegg søke om skjenkebevilling.

Serveringsbevilling gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.

Søknad om serveringsbevilling behandles etter bestemmelsene i serveringsloven.

2018-03-15

Ambulerende - lukket selskap

Hvis du skal ha et lukket selskap i et lokale som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol, eller du leier lokaler hvor utleier er involvert i andre deler av selskapet, må du søke om ambulerende skjenkebevilling.

 

2018-03-15

Søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning

Hvis du skal ha et arrangement som er åpent for allmenheten, på et sted uten skjenkebevilling innendørs eller utendørs, må du søke om skjenkebevilling for én enkelt anledning.

Det må søkes om skjenkebevilling for én enkelt anledning ved ulike arrangementer som konserter, festivaler, teater og show. 'En enkelt anledning defineres i denne sammenheng som et arrangement med inntil 7 dagers varighet ihht. gjeldende retningslinjer.

Det kan innvilges skjenkebevilling for èn enkelt anledning etter en helhetsvurdering av arrangementets art, beliggenhet, uttalelser, målgruppe og på forhånd fastsatt program.

Det kan kun innvilges alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2.

Det kan innvilges bevilling til følgende:

 • Salgsbevilling for en enkelt anledning
 • Skjenkebevilling for en enkelt anledning
 • Skjenkebevilling i tilknytning til idrettsanlegg
 • Skjenkebevilling i flerbruksanlegg

Det vises for øvrig til vilkår i gjeldende retningslinjer for salg og skjenking i alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. 

 

2018-03-15

Søknad om alminnelig skjenkebevilling

Hvis du skal starte et sted som skal servere alkoholholdig drikke må du søke både om serveringsbevilling og skjenkebevilling. 

Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.

Søknad om serveringsbevilling behandles etter bestemmelsene i serveringsloven. Søknad om skjenkebevilling behandles etter bestemmelsene i alkoholloven.

 

2018-03-15
Illustrasjon

Serveringsbevilling

Den som ønsker å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen, jfr. serveringsloven § 3. Loven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke.
2011-04-02