Etablererprøve

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet.
Daglig leder må være myndig. 

Det er krav om at daglig leder skal ha gjennomført en etablererprøve.

Pensum til etablererprøven kan bestilles her og koster kr. 400,-, inkludert porto/gebyr.

Det er ny versjon 2/2015.

Prøven kan avlegges ved Lillehammer kommunes Servicetorg, men det må bestilles tid på forhånd.
Bestilling kan gjøres på tlf. 61 05 05 05, eller ved oppmøte.

Gebyr er Kr. 400,- for hver prøveavleggelse, og betales på Servicetorget.

Husk ta med legitimasjon.

Åpningstid