Ønsker forslag
Navarsete oppfordrer medarbeidere i kommuner, folkevalgte, innbyggere og representanter fra interesseorganisasjoner til å komme med synspunkter og forslag. Innspillene skal gi grunnlag for å vurdere om loven skal revideres.

• Gi innspill på www.regjeringen.no/kommuneloven20 

Loven er 20 år
Kommuneloven regulerer en rekke områder, som kommunal organisering, kontroll og saksbehandling.  I år er det 20 år siden loven så dagens lys. Dette ble markert med en jubileumskonferanse med nesten 150 deltakere i september.
• Innleggene fra konferansen
• Artikkelsamlingen ”Kommuneloven 20 år” (pdf)