Sigrid Undsetsveg bofellesskap

Sigrid Undsetsveg bofellesskap

Bofellesskapet ligger litt nord og opp for sentrum.

Boligen er døgnbemannet, og det bor til sammen 4 personer med nedsatt funksjonsevne der. Det gis i tillegg tjenester til flere brukere som bor utenfor bofellesskapet. De ansatte i utgjør 11,7 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Hvis en har behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune