Foto: Terje Løchen

Siste buss hjem

Opplandstrafikk lanserer nå en kampanje rettet mot deg som er ungdom. Målet er å få deg  til å velge buss framfor egen bil eller "venneskyss" når du skal hjem.

Trafikksikkerhet er et nøkkelord, og kampanjen kjøres i nært samarbeid med Lillehammer, Øyer, Gausdal og Gjøvik kommuner. For utfyllende informasjon, se vedlegg.