Skårsetlia bo- og servicesenter

Skårsetlia bo- og servicesenter

Skårsetlia bo-og servicesenter ligger nord/øst for sentrum, like i nærheten av Nordre Ål kirke. Senteret har gode bussforbindelser til og fra sentrum.

2011-04-02
Skårsetlia bo- og servicesenter

Heldøgns pleie og omsorgsboliger - HDO

Pleieboliger

Formålet er å gi et  bo og behandlingstilbud til personer med nedsatt funksjonsnivå og stort hjelpebehov, og hvor pleieboligen kan bidra til økt selvstendighet og sosial kontakt med andre. Alternativet er ordinær langtidsplass i institusjon.

2013-03-07