Det kommer et øyeblikk hvor du står helt alene og vet at du har nådd bunnen av alt. Din egen fortvilelse svarer deg ikke lenger. Du må tilbake til menneskene, til hvilket som helst menneske. Du er ikke kresen i et slikt øyeblikk, for selv om det bare er for å gråte, er du nødt til å vende tilbake til utgangspunktet og begynne på nytt. Og du må la menneskene følge deg dit.

Slik starter et kapittel i romanen Monstermenneske, der Kjersti kommer til Nansenskolen for å begynne på Skrivekunstlinjen. Med seg har hun en rullestol, hun har ME. Når hun et skoleår senere forlater Nansenskolen har hun ikke brukt rullestolen, og hun er langt på vei frisk. Hva er det skjer og har skjedd med Kjersti?

De siste årene har forskning gitt oss ny kunnskap som avdekker den nære kontakten mellom kropp og sinn. Hva vi tenker, hvilke holdninger og hvilken innstilling vi har til livet, påvirker helsen vår, samtidig som kroppen synes å ha en innebygd evne til å helbrede seg selv.

Hva skjer når vi tenker? Hva skjer når vi skaper? Hva innebærer ord som ansvar, mestring og kraft?

Kjersti Annesdatter Skomsvold har skrevet romanen Monstermenneske som handler om veien fra ME-sykdom til forfatterskap og helse. Åse Dragland er forskningsjournalist og forfatter av boka Kroppens skjulte intelligens. Her møtes de to med Nansenskolens skrivelærer Hans Tarjei Skaare til en samtale om helsebringende prosesser.