Lillehammer kommune mottok i januar en henvendelse fra politiet om at Haakons Pub AS var anmeldt for brudd på alkohollovens bestemmelser om skjenketid, det vil si at det ble skjenket alkohol etter kl. 03.00.

Haakons Pub har også tidligere vært involvert i lignende forhold. 

Myndigheten til å inndra en kommunal bevilling er i utgangspunktet tillagt kommunestyret, jfr. alkoholloven § 1-8, men denne kan delegeres. I Lillehammer kommune er det formannskapet som behandler saker angående inndragning av salgs- eller skjenkebevilling.

Rådmannen fastsetter dato for inndragingen etter at klagefristen er ute.