Gågata[1]

Skjenkebevilling Nikkers

Formannskapet vedtok tirsdag 17. juni en delvis inndragning av skjenkebevillingen ved Nikkers AS, slik at bevilling for den del av stedet som gjelder for Nikkers Sport blir inndratt i èn uke.

 

Rådmannen innstilte på delvis inndragning i èn måned. Dette forslaget fikk to stemmer og falt.

Ole Rolstad (H) presiserte at han var godt fornøyd med administrasjonens arbeid i saken og understreket at administrasjonen har gjort sin plikt ved å følge opp at lovverket blir fulgt. Når politikerne allikevel valgte å gå inn for en mildere reaksjonsform enn det var innstilt på, ble dette begrunnet med tiden det har tatt siden overtredelsene fant sted og at Nikkers i denne tiden har gjort mye for å stramme inn sine rutiner og vist vilje til forbedring.