Status Skogenhallen

Lillehammer kommune er i dialog med Oppland Idrettskrets med tanke på å overta Skogenhallen og se på muligheter for oppgradering av denne inkludert garderobeanlegget og kiosken. 
Vinteren 2017 ble det gjennomført tilstandsvurdering på bygningen og det tekniske anlegget og det viser seg å være et behov for en god del oppgradering og fornyelse.

 

Juli 2017

Prosjektleder Ingar Afseth