Skolefritidsordning

Tjenester – Skolefritidsordning ikon

Nyheter og kunngjøringer – Skolefritidsordning ikon

Informasjon om SFO tilbudet i Lillehammer

Skolefritidsordning

2011-06-15

Skolene våre

Lillehammer kommune har tolv kommunale skoler. Ni barneskoler, to ungdomsskoler og en 1-10 skole. I tillegg er det undervisningstilbud ved Sykehuset Innlandet HF.

2011-06-10