Kurset har fokus på:

Deltakerne skal få kunnskap om hva som legges i begrepet brukermedvirkning, hvordan bruke sine egne erfaringer, hvordan tjenesteområdet er bygd opp og hvordan Kompetansebanken kan benyttes.

Deltakerne skal få innsikt i og se verdien av at man kan få innflytelse på planer og tilbud i tjenesteområdet.

Deltakerne skal drøfte hva begrepen recovery, empowerment og mestring betyr.

Antall deltakere:

Kurset har plass til 3 - 6 deltakere pr. kurs det går over 4 timer eller 2 kvelder, 2 timer pr kveld.  

Annen informasjon:

Bindende påmelding, kurset er gratis og uforpliktende. Det blir servert enkel lunsj. 

Kontaktinformasjon:

Kompetansebank@lillehammer.kommune.no