Mål

Mål:

Deltakerne skal få innsikt i og se verdien av at man kan få innflytelse på planer og tilbud i tjenesteområdet.

Deltakerne skal drøfte hva begrepene recovery, empowerment og mestring betyr.

Deltakerne skal få kunnskap om hva som legges i begrepet brukermedvirkning.                                                                                                                                                                           

Hvordan bruke sine egne erfaringer 
 
Hvordan tjenesteområdet er bygd opp og hvordan Kompetansebanken kan benyttes.

 

Antall deltakere og tid

Kurset har plass til 3 - 6 deltakere pr. kurs det går over 4 timer eller 2 kvelder, 2 timer pr kveld.  

 

Påmelding

Bindende påmelding, kurset er gratis og uforpliktende. Det blir servert enkel lunsj. 

e-post: komptansebank@lillehammer.kommune.no