Måned

Merknader

Elevdager

 
August Første skoledag mandag 21. august
SFO gir heldagstilbud 31.juli- 16. august
9
September   21
Oktober Høstferie uke 40: 2.-6. oktober
SFO gir heldagstilbud i høstferien
17
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 21. desember 15
Januar Første skoledag etter jul onsdag 3.januar. 21
Siste dag i 1.termin: 17. januar
Februar Vinterferie uke 9, f.o.m. 26. februar.
SFO gir heldagstilbud i vinterferien.
17
Mars Vinterferie t.o.m 2. mars
Siste skoledag før påske fredag 23.mars.
15
April Første skoledag etter påske tirsdag 3.april 20
Mai Fridag fredag 11.mai
Fridag fredag 18.mai
SFO gir heldagstilbud
17
Juni Siste skoledag fredag 22. juni
SFO gir heldagstilbud 25.juni-29.juni
16
  Sum skoleåret 190

Skoleruta er felles for kommunene i Sør- og Midt-Gudbrandsdal. SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.

Vedtatt på bakgrunn av samordningsmøte om skoleruta i oktober 2015