Skoleruta 2017/2018

Skoleruta 2017/2018

Måned                    

Merknader                                                                                          

Elevdager          

 

August

Første skoledag mandag 21. august

SFO gir heldagstilbud 31. juli -16. august

9

September

 

21

Oktober

Høstferie uke 40: 2. -6. oktober

SFO gir heldagstilbud i høstferien

17

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul torsdag 21. desember

15

Januar

Første skoledag etter jul onsdag 3. januar

21

 

Siste dag i 1. termin: 17. januar

 

 

Februar

Vinterferie uke 9, f.o.m. 26. februar

SFO gir heldagstilbud i vinterferien

17

Mars

Vinterferie t.o.m. 2. mars

Siste skoledag før påske fredag 23. mars

Første skoledag etter påske tirsdag 3. april

15

April

 

20

Mai

Fridag fredag 11. mai

Fridag fredag 18. mai

SFO gir heldagstilbud

17

Juni

Siste skoledag fredag 22. juni

SFO gir heldagstilbud 25. juni – 29. juni

16

 

Sum skoleåret

190

 

Skoleruta er felles for kommunene i Sør- og Midt-Gudbrandsdal.

SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.

Skoleruta 2018/2019

Skoleruta 2018/2019

Måned

Merknader

Elevdager

 

August

Første skoledag mandag 20. august.

SFO gir heldagstilbud 30. juli -15. august.

SFO er stengt i forbindelse med planleggingsdager 16.-17.august.

10

September

 

20

Oktober

Høstferie uke 40

SFO gir heldagstilbud i høstferien

18

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul onsdag 19. desember

13

Januar

Første skoledag etter jul torsdag 3. januar

21

 

Siste dag i 1. termin: 18. januar

 

 

Februar

Vinterferie uke 9, f.o.m. mandag 25. februar.

SFO gir heldagstilbud i vinterferien.

16

Mars

Vinterferie uke 9, t.o.m fredag 1. mars

20

April

Påskeferie 15. – 22. april

Første skoledag etter påske tirsdag 23. april

16

Mai

 

20

Juni

Siste skoledag fredag 21. juni

SFO gir heldagstilbud 24. juni – 28. juni

14

 

Sum skoleåret

190

 

 

Skoleruta er felles for kommunene i Oppland, og er vedtatt av fylkesopplæringssjefen oktober 2017.

SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.

Skoleruta i nedlastbar PDF-fil

Skoleruta 2019/2020

Skoleruta 2019/2020

Måned

Merknader

Elevdager

 

August

Første skoledag mandag 19. august

SFO gir heldagstilbud 29. juli -14. august.

SFO er stengt i forbindelse med planleggingsdager 15.- 16.august.

10

September

 

20

Oktober

Høstferie uke 40

SFO gir heldagstilbud i høstferien

19

November

 

21

Desember

Siste skoledag før jul fredag 20. desember

15

Januar

Første skoledag etter jul mandag 6. januar

20

 

Siste dag i 1. termin: 17. januar

 

 

Februar

Vinterferie uke 9

SFO gir heldagstilbud i vinterferien

15

Mars

 

22

April

Påskeferie 6. – 13. april

Første skoledag etter påske tirsdag 14. april

Fridag torsdag 30. april. SFO gir heldagstilbud

15

Mai

 

19

Juni

Siste skoledag fredag 19. juni.

SFO gir heldagstilbud 22. juni – 3. juli.

14

 

Sum skoleåret

190

 

 

Skoleruta er felles for kommunene i Oppland, og er vedtatt av fylkesopplæringssjefen oktober 2017.

SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.

Skoleruta i nedlastbar PDF-fil