I tråd med kommunestyrets vedtak av skolebruksplan 2013-2026 skal det utarbeides forslag til nytt skoleanlegg på Kringsjå skole. I tillegg skal det vurderes hvilke konsekvenser utbygging og etableringer i forbindelse med byutvikling nord (Rosenlund/Industrigata) bør få for framtidig skolestruktur i Nordre Ål.

Rådmannen vil presentere alternativer for framtidig skolestruktur for Kringsjå, Ekrom og Hammartun skoler.

Når:    Torsdag 3. april kl. 18.00 - 20.00
Hvor:  Smestad ungdomsskole

Velkommen!