Bofellesskapet er døgnbemannet, med plass til ti personer med nedsatt funksjonsevne. De ansatte utgjør 25 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Ved behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune.