jørstadmoen skole

Små barn bør følges

Skoleadministrasjonen i Lillehammer kommune oppfordrer foreldre til å vurdere om de skal følge de minste barna på skolevegen i morgen, torsdag 23. mai. Årsaken er at regn natt til torsdag kan forverre flomsituasjonen betraktelig i løpet av natta på gangveger og underganger på skolevegen.

 

Det er allerede store vannmasser i undergangene ved Jørstadmoen og Røyslimoen skoler. Gangvegen i Fredrik Colletts veg, som brukes av elever ved Engesvea og Søre-Ål skoler, er gravd over av kommunalt mannskap for å styre vannmassene.
 

Terje Næss, som er kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur, sier at skolene i tillegg vil organisere vakter ved skolens nærmiljø der det er nødvendig. Ingen skoler er stengt. Næss ber foreldre utvise skjønn og ikke ta unødvendige sjanser i flomsituasjonen. Han ser heller ikke bort fra at noen elever er avskåret fra å komme seg til skolen torsdag på grunn av stengte veger. I så fall må skolen få beskjed.

Foreldre som utover dette har spørsmål angående barnas skoleveg eller annet knyttet til flommen, bes ta kontakt med skolens rektor.