Smestad ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Lillehammer.
Skolen rekrutterer elever fra Kringsjå, Ekrom, Jørstadmoen og Buvollen barneskoler.

Inndeling av skoledagen:
Vi starter klokken 09.00 hver dag.
Mandag og torsdag slutter vi klokken 13.50
De øvrige dagene slutter vi klokken 15.00

Kontakt oss

Kontaktlærere

Klassekontakter og FAU

Reglement

Mobilskole

Om skolen

Logo U.dir nullmobbing