Flom ved hus

Smittevern etter flomskader

Dersom boligen din har fått skader etter flommen bør det gjennomføres tiltak så raskt som mulig for å hindre muggvekst og redusere andre skader.

For utfyllende informasjon, se vedlegg til høyre under "Se også".