Smittevern

Smittevernlegen er lokal helsemyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og ellers medisinskfaglige rådgiver for kommunen. Smittevernlege i Lillehammer er kommuneoverlegen.

2016-11-02

Tid for influensavaksine

Vi anbefaler alle i risikogruppene å vaksinere seg mot influensa. For vaksinering kan du henvende deg til din fastlege. Ansatte som jobber med pasienter får vaksinen hos sin arbeidsgiver.

Her er en oversikt over risikogrupper:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt motstandskraft mot infeksjoner
  • svært alvorlig fedme
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom

I tillegg anbefaler vi at følgende grupper også tar vaksine, dette primært for å beskytte andre:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til svært immunsvekkede pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsvekkede pasienten.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Du kan lese mer om influensa og influensavaksiner på Folkehelseinstituttets sider.

 

2017-09-27