Informasjon om SMS-varsling fra vann og avløp

I forbindelse med løpende vedlikehold og uforutsette hendelser på vann og avløpssystemet i kommunen, benytter Lillehammer kommunes tjenesteområde for vann og avløp SMS-varsling for å informere berørte abonnenter.
Varslingen inneholder en kort informasjon om eventuelt vannavslag, misfarging av vann, hva slags arbeid som blir utført og tidsrom for dette varselet sendes bare til de abonnentene som blir berørt av arbeid på anlegget

Vann og avløp utfører daglig vedlikehold på kommunens vannforsyning og avløpsanlegg, som kan medføre vannavslag av kortere varighet. Når vannet blir satt på igjen, kan dette føre til at vannet vil være misfarget i en kort periode.
Misfargingen kommer av at vannet inneholder forekomster av jern og mangan som avleires i rørsystemet, og som ved trykkvariasjoner eller økt forbruk kan løsne, og dermed gi misfarging. Dette påvirker ikke vannkvaliteten, og ved å la vannkrana stå og renne vil misfargingen avta og gradvis bli borte.
Det vil ikke alltid være mulig for kommunen å forutse slike hendelser, og tiden fra varsling til vannavslag kan derfor noen ganger oppleves som kort for de berørte abonnentene.

På siden www.servicevarsling.no finnes en oversikt over alle varslinger som blir lagt ut fra kommunens vann og avløpsavdeling. Her er det også mulig å endre telefonnummer eller adresse for den enkelte abonnent i undermenyen "sjekk dine oppføringer".

Eventuelle spørsmål kan rettes til driftsavdelingen på telefonnummer 900 30 096 eller på vakttelefon Vann og avløp, 415 65 440.