Her er oversikten, en kvinne og sju menn: 

Nr Navn Alder Bostedskommune Nåværende stilling
1 Berg, Magne 46 Kristiansund Rektor
2 Andreassen, Kai Reidar Mollestad 51 Oslo Kontaktlærer, ungdomstrinn
3 Kjeverud, May Birgit 57 Løten Rektor
4 Pedersen, Andreas 38 Hadsel Lektor
5 Bjørke, Jon Terje 42 Nord-Fron Styreleder
6 Henriksen, Rolf Carsten 55 Hvaler Rektor
7 Aarskog, Stein 52 Ringsaker Rektor
8 Myklebust, Kjetil Jarl 49 Rygge Rektor


Det er belsuttet å åpne for behandling av søknader som kommer inn etter søknadsfristens utløp.