Offentlig søkerliste til sektorsjef for Helse og Omsorg:

Navn Alder Bostedskommune Nåværende stilling
Yvette B. Rasmussen 48 Flakstad Sosialpedagog/avdelingsleder
Marita Strand 56 Ås Rådgiver
Leif Morten Larsen 48 Oslo Sykepleier
Andre Kvernlien 38 Gjøvik Avdelingsleder
Marion Isabel Norum Tillman 47 Fredrikstad Seksjonsleder
Elisabeth Mathiesen 52 Hamar Sykepleier
Terje Wadahl 44 Bardu Diverse sanitetsstillinger
Audun Amdahl 39 Nordre Land Enhetsleder

Det var totalt 11 søkere til stillingen, hvorav 3 har trukket seg.Offentlig søkerliste  til stillingen som Sektorsjef for Velferd:

Navn Alder Bostedskommune Nåværende stilling
Marita Strand 56 Ås Rådgiver
Øystein Torp 43 Ringsaker Nestleder
Andre Kvernlien 38 Gjøvik Avdelingsleder
Marianne Pedersen 50 Stange Virksomhetsleder
Malin Källman 35 Ås Avdelingssjef
Paul Evers 55 Vefsn Avdelingsleder rehabilitering
Laila Nereng 42 Nordre Land Helsesjef/Enhetsleder

Det var totalt 9 søkere til stillingen, hvorav 2 har trukket seg.

 

Offentlig søkerliste til stillingen som tjenesteområdeleder ved Lillehammer helsehus:

Navn Alder Bostedskommune Nåværende stilling
Bernt Tennstrand 42 Ringsaker Ass. rådmann
Anne Paulsen 41 Lillehammer Selvstendig næringsdrivende, gestaltterapeut
Marthe Kraabøl 47 Våler (Solør) Daglig leder
Kristin Lindberget 47 Hamar Virksomhetsleder

Det var totalt 7 søkere til stilingen, hvorav 3 har trukket seg.