Nr. Navn Alder Bostedskommune Nåværende stilling
1 Holen, Stian 48 Sel Avdelingsdirektør (Head of Strategy and Policy)
2 Furchner Hansebakken, Markus 36 Oslo Grunnlegger/CEO
3 Hammersgård, Alexander 28 Molde Sivilingeniør
4 Myhren, Ada 48 Trondheim Leder Rådgivning
5 Snekkestad, Jarle 50 Lillehammer Rådmann
6 Roland, Jon Grunde 50 Lillehammer Driftssjef
7 Ersvik, Per Sverre 46 Kristiansund Assisterende rådmann
8 Helstad, Ola 53 Lom Administrasjonssjef
9 Torp Christoffersen, Per 59 Tøndberg Styreleder, styremedlem og juridisk rådgiver

Søkerne presenteres i vilkårlig rekkefølge.

Ansettelsesutvalget har besluttet å åpne for behandling av søknader som kommer inn etter at søknadsfristen gikk ut den 10. september-15.