Søkerne er presentert i vilkårlig rekkefølge:

Søkerliste brannsjef
  Navn Alder Kjønn Bostedskommune Nåværende stilling
 Stenbæk, Thor Ørnulf  52  M  Lillehammer  Vaktmester
 2  Bakken, Knut Birger  53  M  Llillehammer  Avdelingsleder forebyggende/kst. varabrannsjef
 3  Pents, Rigman  51  M  Elverum  Avdelingsleder forebyggende
 4 Brusveen, Anders  54  M  Gjøvik  Brannsjef
 5 Haugen, Jørn   43  M  Gjøvik  Varabrannsjef
 6  Skogsrud, Kåre Einar  46  M  Lillehammer  Branninspektør/kst. avdelingsleder
 7  Westengen, Jørn Kåre  48  M  Eidsvoll  Brannmann

Det var totalt ni søkere til stillingen, men to av dem trakk seg førsøkerlista ble offentliggjort.