Søkerlista til stillingen som Assisterende rådmann ser slik ut (vilkårlig rekkefølge):

Søker nr. Navn Alder Kjønn Bostedskommune Nåværende stilling
1 Olsen, Tord Buer 46 M Gausdal Kommunalsjef
2 Tennstrand, Bernt P. 40 M Ringsaker Assisterende rådmann

Det var totalt 3 personer som søkte på stillingen, men 1 av dem trakk seg som søker før søkerlista ble offentliggjort.Søkerlista til stillingen som Kommunalsjef Økonomisk planlegging, budsjett og analyse ser slik ut (vilkårlig rekkefølge):  

Søker nr. Navn Alder Kjønn Bostedskommune Nåværende stilling
1 Sundell, Per Øivind 46 M Marker Kommunalsjef
2 Hvattum, Anne 39 K Lillehammer Rådgiver
3 Larsen, Odd Håvard 49 M Vestre Toten CFO/Senior controller
4 Klajic, Vladimir 34 M Oslo Ukjent
5 Baksjøberget, Anniken Leinan 42 K Ridabu Divisjonskontroller

Det var totalt 7 personer som søkte på stillingen, men 2 av dem trakk seg som søker før søkerlista ble offentliggjort.Formannskapet vil tirsdag 11. desember avgjøre hvilke av søkerne som får tilbud om stillingene.