Søkere til Kommunalsjef Personal og Organisasjon (vilkårlig rekkefølge):

Søker nr. Navn Alder Kjønn Bostedskommune Nåværende stilling
1 Sagheim, Randi Øverhaug 45 K Øyer Tjenesteområdeleder Bofellesskap
2 Torp, Øystein 41 M Ringsaker Administrerende direktør
3 Støen, Hilde Merete 57 K Ringsaker Personalsjef
4 Brath, Sidsel 48 K Lillehammer Fagenhetsleder Økonomi, Informasjon og Service
5 Berg, Anna 53 K Hamar Personal- og organisasjonssjef
6 Kankerud, Kristen 44 M Lillehammer Avdelingsdirektør HR
7 Juven, Odd 56 M Gjøvik Adjunkt
8 Guddal, Britt Mariann 40 K Haugesund Rådgiver ved personalkontoret
9 Overland, Anne 51 K Rennebu Organisasjonsutvikler
10 Engen, Solvor 48 K Lillehammer Rektor
11 Øygard, Ottar 47 M Øystre Slidre Gårdbruker
12 Slettmoen, Inger M. 42 K Ringebu Stabsleder - pleie og omsorg

Det var totalt 15 personer som søkte på stillingen, men tre av dem trakk seg som søker før søkerlista ble offentliggjort.

 

Søkere til Kommunalsjef  Samfunnsutvikling, Infrastruktur og Planlegging (vilkårlig rekkefølge):

Søker nr. Navn Alder Kjønn Bostedskommune Nåværende stilling
1. Klajic, Vladimir 34 M Oslo Ukjent
2. Rudi, Lars 47 M Lillehammer Tjenesteområdeleder, Kommunalteknikk og utemiljø
3. Strandvik, Heidi 47 K Ringsaker Leder av utbyggingsavdelingen

Det var totalt 5 personer som søkte på stillingen, men 2 av dem trakk seg som søker før søkerlista ble offentliggjort.
Søkere til Brannsjefstillingen (vilkårlig rekkefølge): 

Søker nr. Navn Alder Kjønn Bostedskommune Nåværende stilling
1. Stenbæk, Thor Ørnulf 52 M Lillehammer Vaktmester
2. Bakken, Knut Birger 53 M Lillehammer Avd. leder forebyggende/ kst. varabrannsjef
3. Veen, Thor Ivar 59 M Lillehammer Konst. Brannsjef
4. Pents, Rigman 50 M Elverum Avd. leder forebyggende
5. Brusveen, Anders 54 M Gjøvik Brannsjef
6. Haugen, Jørn 43 M Gjøvik Varabrannsjef
7. Skogsrud, Kåre Einar 46 M Lillehammer Branninspektør/ kst. avdelingsleder
8. Hatlen, Jack 55 M Vestby Brannsjef
9. Nyhus, Stig 58 M Gjøvik Brannrådgiver