Kontakt oss

Telefon
Skolens sentralbord: 61 26 73 20
Rektor: 61 26 73 21
Inspektør: 61 26 73 22
SFO: 61 26 73 28

Epost

Åpningstider: 
Skole: 07:00 - 15:30
SFO: 07:00 - 16:30

Kontaktlærere

1. klasse skoleåret 2017/2018  45 elever
1A: Eline Øyen
1B: Mari Langset
1C: Anne Haugli Flækøy

2. klasse skoleåret 2017/2018  50 elever
2A: Jon Sunde Braaten
2B: Anne Marthe Risdal
2C: Marie Evensen

3. klasse skoleåret 2017/2018  60 elever
3A: Lasse Kvam Sorgendal
3B: Viggo Krogseth
3C: Elin Endresen

4. klasse skoleåret 2017/2018  46 elever
4A: Marie Snekkestad Malmo
4B: Vegard Eggen
4C: Andreas Hovemoen

5. klasse skoleåret 2017/2018  51 elever
5A: Gert Moen
5B: Marit Bredsten 
5C: Jon Einar Waaler

6. klasse skoleåret 2017/2018  48 elever
6A: Lars Andre Molteberg Scharp
6B: Anne Grethe Øien
6C: Anne-Line Rosenberg

7. klasse skoleåret 2017/2018  59 elever
7A: Elin Marie Ulsaker
7B: Heidi Eriksen Høgås
7C: Anders Aarskog

Foreldrekontakter og FAU

Klassekontakter 2017/2018
 
1. klasse
Sigurd Egset 1 år FAU
Anita Mørdre 1 år
Torun T Løvseth 2 år
Ida Sveum 2 år FAU
 
2. klasse
Asborg Bjertnes 2 år
Jonna Reetta Vienola 1 år FAU
Inger Johanne Svenskerud 2 år FAU
Aud Elisabeth T. Degirmenci 1 år
 
3. klasse
Evy Sunde 1 år FAU
Marthe H Ringen 2 år
Per Sagdalen 1 år
Sølvi Lomsdal 2 år FAU
 
4. klasse
Merete W. Steen 1 år FAU
Toril Vestad 1 år
Erik Stange 2 år FAU
Magne Bjertnes 2 år
 
5. klasse
Kjartan Mikkelsen  -  2 år FAU
Marianne Berg - 2 år
Mette Gjendem Lien -  1 år
Jørn Christiansen -  1 år FAU
 
6. klasse
Anne Stine Solberg - 1 år FAU
Aina Bjorli Lund - 2 år FAU
Stine Svedenborg - 2 år
Siri Myran - 1 år      
 
7. klasse
Iris Kathrin Hofstad - 1 år FAU
Ann Hilde Bekkemellem - 1 år FAU
Mona E. M. Rød - 1 år
Aina Kristianstuen - 1 år

Skoleruta

Trivselsregler

TRIVSELSREGLER FOR SØRE ÅL SKOLE

Helse:
Spis sunn mat
Vær renslig

Ting man kan gjøre for å være hyggelig:
La alle være med
Støtt andre
Lytt til andre
Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg
Sett andres behov før dine egne
Ta hensyn og ikke bare tenk på deg selv
Vis omsorg for andre rundt deg
Gjør så alle har det bra, både inne og ute

Respekt: 
Vis respekt for hverandre
Si unnskyld hvis du har gjort noe dumt
Folk kan ha ulik tro, men allikevel være venner
Følg regler som blir gitt
Ta vare på skolen og de som er der
Godta andre og deg selv som den du/de er
Hils når du møter medelever eller voksne

For en god skoledag:
Ta ansvar for at det er arbeidsro, så alle lærer mest mulig
Vær positiv og optimistisk, det smitter over på andre
Vær forberedt
Ha orden

Mobilskole

Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. 
Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.

•Send melding ved f.eks fravær
•Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
•Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser

Send SMS til kontaktlærer

Send SMS til 03686, og start meldingen med SAL “KLASSE”, f.eks. SAL 1

Foresatte har nå muligheten til å sende SMS som går direkte til læreren. 
Dette foregår på følgende måte: For å melde fra om f.eks sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten
SAL “KLASSE” “TEKST” til 03686.

Hvis du har en elev i 1.klasse sender du SMS for eksempel slik:

SAL 1 Per er syk i dag. Hilsen Lise til 03686.

Send SMS til SFO

Send SMS til 03686, og start meldingen med SAL SFO“KLASSE”, f. eks. SAL SFO1

Foresatte har nå muligheten til å sende SMS som går direkte til SFO. 
Dette foregår på følgende måte: For å melde fra om at barnet f.eks ikke skal på SFO, tidspunkt for å gå hjem, andre som skal hente osv, sender foresatte en SMS med teksten
SAL SFO“KLASSE” “TEKST” til 03686.

Hvis du har en elev i 1.klasse på SFO sender du SMS for eksempel slik:

SAL SFO1 Per blir henta av bestemor Kari i dag. Hilsen Lise til 03686.

Motta viktige beskjeder på SMS

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet. Dette er et gratis og frivillig tilbud fra skolen. Foresatte kan når som helst velge å ikke delta. Vi oppfordrer alle foresatte som får tilbudet til å være med, da det vil skape en direkte kommunikasjon mellom hjem og skole.

Om skolen

Søre Ål skole er en fulldelt barneskole. Rektor er Mette Blaauw Sandell. Inspektør er Fred Steinar Botten. Skoleåret 2017 – 18 er det 359 elever på skolen. 
Søre Ål skole har åpen planløsning. Undervisningen foregår i landskap, ikke i klasserom. Elevene er organisert i storgrupper på trinnet og består som regel av 3 basisgrupper. Elevene deles inn i ulike grupper ut i fra behov. Et lærerteam er ansvarlig for all undervisning på trinnet.
Skolen har et unikt uteområde. Dette består av tre hovedområder; ”Utfordringen”, ”Ball og hjul” og ”Hopp og cross”. Under ”utfordringen” finner du klatreveggen, sportshaugen og hinderløype. ”Ball og hjul” inneholder Håndball, basketball og volleyball – eller nettopp-bane, to bordtennisbord, ballvegg, og skateanlegg. ”Hopp og cross” består av BMX-løype, terrengsykkelløype, skileikanlegg, 60m løpebane og lengdegrop. I tillegg til dette har vi lekeapparater, husker og sandkasse for de minste. Rundt skolen er det et flott friområde som benyttes både sommer og vinter.

Samlingsstund

Hei og velkommen til samlingsstund
 
Hele Søre Ål skole møtes hver dag til en felles start på dagen, der innslag fra elevene presenteres fra scenen i det åpne landskapet.
 
Gjennom mange års erfaring har skolen sett at kultursatsing er læring på mange nivå. Det skaper stolthet og samhold, og det gir impulser tilarbeidet med å skape et godt læringsmiljø.
 
Du kan lese mer om samlingsstund her
 
Samlingsstund Søre Ål.jpg

Skolehelsetjenesten

Helsesøster Kristine Holmen Strømsvåg.

Mobil: 968 62 825

Epost

Tilstede:
Mandager: 08:30 - 14:00
Torsdager: 08:30 - 14:00
Fredager like uker: 08:30 - 14:00

Logo U.dir nullmobbing