Sommerskolen er et tilbud til barn i alderen 10 - 13 år og arrangeres for første gang i år. Tilbudet er gitt av Lillehammer kommune, det er gratis og rettet mot elever i 5.- 7.trinn. Sommerskolens målsetting er å gi elevene et teoretisk og praktisk tilbud som både kan skape faglig interesse og gi gode opplevelser sammen med andre. Her får elevene muligheten til å lære noe nytt samtidig som de kan fordype seg i kjent stoff på en ny og annerledes måte.

I perioden mandag 29. juli – fredag 9. august gjennomføres ukeslange kurs i engelsk, tysk, fransk og realfag på Hammartun skole. Det er i overkant av 90 elever som har valgt å bruke deler av sommerferien sin til å gå på skole.

Vi ønsker lykke til og håper på opplevelsesrike dager!