Innbyggerundersøkelser

Den første innbyggerundersøkelsen i Lillehammer ble gjennomført i 2011. I undersøkelsen ønsker vi å høre innbyggernes erfaringer og synspunkter på tjenester som kommunen tilbyr, samt hva innbyggerne mener om kommunen som bosted og lokaldemokratisk arena.
2011-06-08
spørreundersøkelse

Brukerundersøkelser

Lillehammer kommune har som mål å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser for en rekke av de tjenestene som kommunen yter. Brukerundersøkelsene er et ledd i kommunens kvalitets- og utviklingsarbeid.
2011-06-08

Folkevalgtundersøkelser

Den første folkevalgtundersøkelsen ble gjennomført i september/oktober 2007. En mindre omfattende oppfølger ble gjort i mai 2010. I 2011 ble det gjennomført en undersøkelse om planer og planlegging, som forberedelse til arbeidet med planstrategiarbeidet i 2012.
2011-06-08

Medarbeiderundersøkelser

Lillehammer kommune gjennomfører årlige undersøkelser blant egne ansatte. Undersøkelsene er et viktig verktøy for å sikre godt arbeidsmiljø og god ledelse.

2011-06-08