Sigrid Undsets veg

Sigrid Undsets veg:

Stengte veger

I perioden mandag 20. mars 2017 – fredag 7. april 2017 vil Sigrid Undsets veg være stengt for personbiler mellom Gjørtlervegen og Hans Aanruds veg. Busser vil kjøre i Sigrid Undsets veg i perioden mandag 20.- 23. mars.

Omkjøring skiltes om Fagabergvegen, Kringsjåvegen og Nordsetervegen.

 

Tjenesteområdet Vann og avløp skifter ut vann- og avløpsrør i Inge Krokans veg og Ivar Kleivens veg. Utskiftingene er en del av kommunens arbeider med å skifte ut gammelt utstyr og aldrende rør, samt å separere overvann fra avløp i egne rør. Dette gjøres for å sikre vannforsyningen til innbyggerne og å håndtere avløpet på en ansvarlig og effektiv måte. 

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Prosjektleder Lars Philip Olaussen, mobil: 480 26 214, eller e-post: lars.philip.olaussen@lillehammer.kommune.no