Skogenfeltet

Skogenfeltet:

Stifter velforening

Det skal stiftes en velforening i Skogenfeltet, og husstandene i det forholdsvis nye boligfeltet er hjertelig velkommen til det aller første møtet. Boligene i Skogen 1, 2 og 3 har ved kjøp av tomt allerede obligatorisk medlemsskap i foreningen. Øvrige eiendommer innenfor avmerket område (se kart) gis en rett, men ikke plikt til medlemsskap.

"Foreningen Skogenfeltet vel", (navneforslag) skal blant annet fremme medlemmenes interesser knyttet til lekeplasser og/eller friområder.
Se kart og forslag til vedtekter til høyre.

Stiftelsesmøtet arrangeres av Lillehammer kommune og Lillehammer kommunale eiendomsselskap i samarbeid med advokat Aslak Runde ved advokatfirmaet Thallaug.

Møtet avholdes på:
Åretta ungdomsskole onsdag 21. januar klokka 19.00.

Velkommen!