Aquarell av Eva Willix2

Meningsfylt fritid

Lillehammer kommune kan også i høst tilby en rekke tilrettelagte kultur- og fritidstilbud inne psykisk helse. Målet er at man gjennom opplevelser og mestring skal få selvtillitt, trivsel og overskudd til å møte hverdagens utfordringer.

Les høstens program her

2014-08-21
Blomster på Stortorget

Fritidskontakt

Fritidskontaktordningen for innbyggere over 18 år driftes av TO Kultur- og fritid og er et lovpålagt hjelpetiltak for mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne og skiller seg i prinsippet ikke fra tjenester som tilbys enhver annen innbygger. Tjenesten tildeles på samme måte som for alle andre, enten det dreier seg om fritidskontakt, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, sosiale tjenester eller andre typer kommunale tjenester.
Kultur og fritid tilbyr fritidskontaktene kurs, som trening-og kulturkontakter.
2011-06-29