Hvem får tildelt støttekontakt? 
Den som har bruk for en kulturkontakt er et menneske som gjerne vil oppleve kunst-og kultur, men som av ulike grunner er alene om interessene sine. Gjennom kulturell stimulanse kan en kulturkontakt bidra til å gi brukeren en rikere hverdag og mange gode opplevelser.

Hvem kan få tjenesten? 
Alle med nedsatt funksjonsevne

Hvordan få tjenesten? 
Søknad sendes kommunens tildelingskontor (TO Tildeling)

Vil du bli støttekontakt?
Kontakt oss på 610 50 500