Oberst Geir Fonstad, sjef FF KKIS, fortalte innledningsvis om Cyberforsvaret sin virksomhet. Over 1 100 ansatte, fordelt over hele Norge, ledes fra Jørstadmoen. De Lillehammer-baserte IKT-bedriftene Norkart og IKOMM ble presentert, og felles for begge bedriftene er at de er i sterk utvikling og har kunder i hele Norge.

Bjørn Oustad i Hedmark Kunnskapspark fortalte forsamlingen om viktigheten av nettverk. Hovedmålet er å stimulere til økt innovasjon gjennom samarbeid:

  • Skape sterke relasjoner og nyttige kontakter
  • 'Del kunnskap gjennom samarbeid
  • Få kompetanseheving i nettverksmøter
  • Gå sammen om større kontrakter
  • Bli synlig – se andre
  • Alle kan delta

Bjørn oppfordret til samarbeid, og utfordret spesielt forsamlingen på om noen kunne tenke seg å bli best i verden på arbeid mot Cyberforsvar. En utfordring Lillehammer kommune slutter seg til, og håper at IKT-næringen tar.