Illustrasjon

Stor takk fra kommunen!

Lillehammer kommune retter en stor takk til alle som på en eller annen måte har deltatt i oppryddingsarbeidet etter flommen.

Mange har tatt skikkelig tak, snudd seg rundt, omprioritert, vist stort pågangsmot og lagt ned en beundringsverdig innsats.
Det vil ta lang tid før vi er tilbake til opprinnelige tilstander men arbeidet fortsetter fortløpende.

Takk for det arbeidet som er gjort så langt!