Frist for å komme med innspill er 28.02.18

Eventuelle innspill sendes til saksansvarlig i Areal+

Petter Mogens Lund, på epost: petter@arealpluss.no 

Annonsetekst