Det er døgnbemannet, med plass til fire personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg gis det også tjenester til flere brukere som bor utenfor bofellesskapet. De ansatte utgjør 11,67 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Ved behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune.