søp2013_forside

Strategi og økonomiplan 2013-2016

Planen ble behandlet og vedtatt av Lillehammer kommunestyre 1. november 2011. Endelig plan med vedtak ligger under "se også" i menyen til høyre.