Plandokumentet er tilgjengelig på nettsiden (se menyen til høyre) og på kommunens servicetorg. Eventuelle merknader bes sendt til postmottak@lillehammer.kommune.no eller til Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer innen onsdag 12. juni 2013.