0_2115744

Strategi- og økonomiplan 2014-2017

Formannskapet bestemte tirsdag 28. mai å legge Strategi- og økonomiplan 2014-2017 ut til allminnelig ettersyn.

Plandokumentet er tilgjengelig på nettsiden (se menyen til høyre) og på kommunens servicetorg. Eventuelle merknader bes sendt til postmottak@lillehammer.kommune.no eller til Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer innen onsdag 12. juni 2013.