GD kunne tirsdag 3.desember fortelle at Swix planlegger å bygge et moderne logistikk- og opplevelsessenter på Lillehammer. Vi er selvfølgelig svært glade for at Swix blir hjemme. Swix er viktig for Lillehammer, og signalene er tydelige på at Lillehammer er viktig for Swix.

Nesten like viktig som at Swix bygger på Lillehammer, er at dette synliggjør de mulighetene som finnes i kommunen. Vi er tilfreds med at Swix er positive til hvordan Lillehammer kommune har håndtert denne prosessen, rett og slett fordi det er slik vi ønsker å fremstå: Som en positiv tilrettelegger for næringslivet. «Det finnes ikke næringsareal på Lillehammer» hører vi jevnlig. Utbyggingen til Swix er et eksempel på det motsatte; Lillehammer har næringsareal tilgjengelig. Samtidig erkjenner vi at tilbudet kunne vært større, og at vi mangler næringsareal for noen typer bedrifter. Det er bakgrunnen for at kommunen har varslet en mer aktiv arealpolitikk i form av oppkjøp av næringsareal, men også tettere dialog og samarbeid med grunneiere.

Vi takker Swix for samarbeidet så langt, og ser fram mot et fortsatt samarbeid i mange år fremover. Samtidig ønsker vi nye samarbeidspartnere for å skape ny næring i Lillehammer velkommen.

Christian Fotland     Eirik Haagensen
rådmann                  næringssjef