Søknadsskjemaet finner du til høyre på denne siden, eller du kan hente den på Servicetorget i rådhuset.

Søknad sendes til:

Lillehammer kommune
Postboks 986,
2626 Lillehammer

eller pr.  e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no  

Søknadsfrist: 1. april 2015

For ytterligere opplysninger, kontakt Eli J. Strandum, tlf. 61 05 05 52 / eli.strandum@lillehammer.kommune.no , eventuelt  Servicetorget, tlf. 61 05 05 00