Illustrasjon

Sykepleie og fond

Ønsker du etterutdanning innen sykepleiefaget? Da kan du søke om fondsmidler fra Lillehammer øl- og vinsamlags sykepleiefond. Det gis tilskudd til ulike former for etterutdanning innenfor fagområdet sykepleie, men ikke grunnutdanning. Søkere bør også jobbe innen sykepleien innenfor Lillehammer kommunes grenser.

Søknadsskjemaet finner du til høyre på denne siden, eller du kan hente den på Servicetorget i rådhuset.

Søknad sendes til:

Lillehammer kommune
Postboks 986,
2626 Lillehammer

eller pr.  e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no  

Søknadsfrist: 1. april 2015

For ytterligere opplysninger, kontakt Eli J. Strandum, tlf. 61 05 05 52 / eli.strandum@lillehammer.kommune.no , eventuelt  Servicetorget, tlf. 61 05 05 00