Søknadsskjemaet finner du til høyre på siden. Det er også utlagt på Servicetorget i rådhuset.

Søknad sendes til:

Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

eller pr. e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no  

Søknadsfrist: 8. april 2016