Lillehammer øl- og vinsamlags sykepleiefond gir tilskudd til ulike former for etterutdanning innenfor fagområdet sykepleie. Støtte gis ikke til grunnutdanning. Søkere bør ha arbeidsfelt innen sykepleien og innenfor Lillehammer kommunes grenser.

Vedtektene finner du her: og søknadskjema finner du her:

Søknaden sendes til:

Lillehammer kommune
postboks 986,
2626 Lillehammer

eller pr.  e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no

Søknadsfrist: 2. april 2014.

Evt. nærmere opplysninger kan gis av Eli J. Strandum, tlf. 61 05 05 52 / eli.strandum@lillehammer.kommune.no , evt.  Servicetorget, tlf. 61 05 05 00.