Mona Skjelhaugen_cropped_477x396_cropped_471x348

Sykepleierprisen 2013

Opplands beste sykepleier jobber i Lillehammer kommune! Mona Skjelhaugen har sitt virke i Hjemmetjenesten, og har nå fått pris for sitt arbeid av Norsk Sykepleierforening.

Årets sykepleierpris gis etter gitte kriterier, og skal være et bidrag til å fremme kvalitet i sykepleietjenesten. I juryens begrunnelse heter det blant annet at "Mona Skjelhaugen er sterkt faglig engasjert og har bidratt til etablering av et kreftsykepleiernettverk som er under oppbygging. I tillegg gir hun av egen kompetanse til kollegaer."

Vi gratulerer!