Årets sykepleierpris gis etter gitte kriterier, og skal være et bidrag til å fremme kvalitet i sykepleietjenesten. I juryens begrunnelse heter det blant annet at "Mona Skjelhaugen er sterkt faglig engasjert og har bidratt til etablering av et kreftsykepleiernettverk som er under oppbygging. I tillegg gir hun av egen kompetanse til kollegaer."

Vi gratulerer!